Strona główna Rodzaje tworzyw

Rodzaje tworzyw Międzynarodowe skróty nazw tworzyw sztucznych

ABA - Acrylonitrile-butadiene-acrylate terpolimer akrylonitryl/butadien/akrylan
ABS - Acrylonitrile-butadiene-styrene terpolimer akrylonitryl/butadien/styren
AES - Acrylonitrile-ethylene-styrene terpolimer akrylonitryl/etylen-propylen/styren
AMMA - Acrylonitrile/methyl Methacrylate kopolimer akrylonitryl/metakrylan metylu
ASA - Acrylonitrile-styrene-acrylate terpolimer akrylonitryl/styren/akrylan
CA - Cellulose acetate octan celulozy
CAB - Cellulose acetate butyrate octanomaślan celulozy
CAP - Cellulose acetate propionate octanopropionian celulozy
CF - Cresol-formaldehyde żywica krezolowo-formaldehydowa
CMC - Carboxymethyl cellulose karboksymetyloceluloza
CN - Cellulose nitrate azotan celulozy
CP - Cellulose propionate propionian celulozy
CPE - Chlorinated polyethylene chlorowany polietylen
CPVC - Chlorinated poly(vinyl chloride) chlorowany poli(chlorek winylu)
CTA - Cellulose triacetate trioctan celulozy
EC - Ethyl cellulose etyloceluloza
EEA - Ethylene/ethyl acrylate kopolimer etylen/akrylan etylu
EMA - Ethylene/methacrylic acid kopolimer etylen/metakrylan
EP - Epoxy, epoxide żywica epoksydowa
EPDM - Ethylene-propylene-diene terpolimer etylen/propylen/dien
EPM - Ethylene-propylene polymer kauczuk etylenowo/propylenowy
ETFE - Ethylene-tetrafluoroethylene kopolimer etylen/tetrafluoroetylen
EVAC - Ethylene/vinyl acetate etylen/octan winylu
EVAL - Ethylene-vinyl alcohol etylen/alkohol winylowy
FEP - Perfluoro(ethylene-propylene) kopolimer tetrafluoroetylen/heksafluoropropylen perfluorowany kopolimer etylen/propylen
HDPE - High-density polyethylene plastics polietylen o dużej gęstości
LCP - Liquid crystal polymer polimer ciekłokrystaliczny
LDPE - Low-density polyethylene plastics polietylen o małej gęstości
LLDPE - Linear low-density polyethylene polietylen o małej gęstości liniowy
LMDPE - Linear medium-density polyethylene polietylen o średniej gęstości liniowy
MBS - Methacrylate-butadiene-styrene terpolimer metakrylan metylu/butadien/styren
MC - Methyl cellulose metyloceluloza
MDPE - Medium-density polyethylene polietylen o średniej gęstości
MF - Melamine-formaldehyde resin żywica meleminowo-formaldehydowa
MPF - Melamine/phenol-formaldehyde żywica meleminowo-fenolowo-formaldehydowa
PA - Polyamide (nylon) poliamid
PAE - Polyarylether poliaryloeter
PAEK - Polyaryletherketone poliaryloeteroketon
PAI - Polyamide-imide poliamidoimid
PAN - Polyacrylonitrile poliakrylonitryl
PAR - Polyaryl amide poliarylan
PAS - Polyarylsulfone poliarylosulfon
PB - Polybutene-1 poli(1-buten)
PBA - Poly(butyl acrylate) poli(akrylan butylu)
PBT - Poly(butylene terephthalate) poli(tereftalan butylenu)
PC - Polycarbonate poliwęglan
PCTFE - Polychlorotrifluoroethylene polichlorotrifluoroetylen
PDAP - Poly(diallyl phthalate) poli(ftalan diallilu)
PE - Polyethylene polietylen
PE-HD - High-density polyethylene plastics polietylen o dużej gęstości
PE-HD-HMW - High molecular weight PE polietylen o dużej gęstości wysokomolekularny
PE-HD-UHMW - Ultra-high molecular weight PE polietylen o dużej gęstości bardzo wyokomolekularny
PE-LD - Low-density polyethylene plastics polietylen o małej gęstości
PE-LLD - Linear low-density polyethylene liniowy polietylen o małej gęstości
PE-MD - Medium-density polyethylene polietylen o średniej gęstości
PEEK - Polyetheretherketone polieteroeteroketon
PEI - Poly(etherimide) polieteroimid
PEK - Polyether ketone polieteroketon
PEOX - Poly(ethylene oxide) poli(tlenek etylenu), polioksyetylen
PES - Poly(ether sulfone) poliaryloeterosulfon
PET - Poly(ethylene terephthalate) poli(tereftalan etylenu)
PF - Phenol-formaldehyde resin żywica fenolowo-formaldehydowa
PI - Polyimide poliimid
PIB - Polyisobutylene poliizobutylen
PMMA - Poly(methyl methacrylate) poli(akrylan metylu)
PMP - Poly(4-methylpentene-1) poli(4-metylo-1-penten)
PMS - Poly(alpha-methylstyrene) poli-d-metylostyren
POM - Polyoxymethylene, polyacetal polioksymetylen, poliacetal
PP - Polypropylene polipropylen
PPE - Poly(phenylene ether) polieter fenylowy
PPO - Poly(phenylene oxide) deprecated polioksyfenylen
PPOX - Poly(propylene oxide) poli(tlenek propylenu), polioksypropylen
PPS - Poly(phenylene sulfide) poli(siarczek fenylenu), poli(sulfid fenylenu)
PPSU - Poly(phenylene sulfone) poli(sulfon fenylenu)
PS - Polystyrene polistyren
PSU - Polysulfone polisulfon
PTFE - Polytetrafluoroethylene politetrafluoroetylen
PUR - Polyurethane poliuretan
PVAC - Poly(vinyl acetate) poli(octan winylu)
PVAL - Poly(vinyl alcohol) poli(alohol winylowy)
PVB - Poly(vinyl butyral) poliwinylobutyral
PVC - Poly(vinyl chloride) poli(chlorek winylu)
PVDC - Poly(vinylidene chloride) poli(chlorek winylidenu)
PVDF - Poly(vinylidene fluoride) poli(fluorek winylidenu)
PVF - Poly(vinyl fluoride) poli(fluorek winylu)
PVFM - Poly(vinyl formal) poliwinyloformal
PVK - Polyvinylcarbazole poliwinylokarbazol
PVP - Polyvinylpyrrolidone poliwinylopirolidon
S/MAH - Styrene-maleic anhydride plastic kopolimer styren/ bezwodnik meleinowy
SAN - Styrene-acrylonitrile plastic kopolimer styren/akrylonitryl
SB - Styrene-butadiene plastic kopolimer styren/butadien
Si - Silicone plastics silikony
SMS - Styrene/alpha-methylstyrene plastic kopolimer styren/&-metylostyren
SP - Saturated polyester plastic poliester nasycony
TEO - Thermoplastic Elastomer, Olefinic elastomer termoplastyczny olefinowy
TES - Thermoplastic Elastomer, Styrenic elastomer termoplastyczny styrenowy
TPEL - Thermoplastic elastomer elastomer termoplastyczny
UF - Urea-formaldehyde resin żywica mocznikowo-formaldehydowa
UHMWPE - Ultra-high molecular weight PE polietylen bardzo wysokomolekularny
UP - Unsaturated polyester poliester nienasycony
VCE - Vinyl chloride-ethylene resin kopolimer chlorek winylu/etylen
VCMA - Vinyl chloride-methyl acrylate kopolimer chlorek winylu/akrylan metylu
VCMMA - Vinyl chloride-methylmethacrylate kopolimer chlorek winylu/metakrylan metylu
VCVAC - Vinyl chloride-vinyl acetate resin kopolimer chlorek winylu/octan winylu
VCVDC Vinyl chloride-vinyfidene chlori kopolimer chlorek winylu/chlorek winylidenu

 

Siedziba firmy

ul.Bydgoskich Przemysłowców 3
85-862 Bydgoszcz
603 673 790
biuro@tintocolor.pl

Dział Handlowy

696 037 553
+48 52 583 79 50 biuro@tintocolor.pl

Praca - cv

hr@tintocolor.pl